Доступност по датуму и лица

Унесите датуме доласка и одласка и број лица

Start date End date Sleeps
број: 09 38 Κ12 3Κ 07 422 00