Πληκτρολογήστε την ημερομηνία των διακοπών σας και των αριθμό των ατόμων

Ημερομηνία άφιξης Ημερομηνία αποχώρησης Φιλοξενεί
Studio A1(2-3 ατόμων)
(Φιλοξενεί: 3)
Studio A2(2-3 ατόμων)
(Φιλοξενεί: 3)
Studio Β1(2-3 ατόμων)
(Φιλοξενεί: 3)
Studio Β2(4 ατόμων)
(Φιλοξενεί: 4)
Studio Β3(4 ατόμων)
(Φιλοξενεί: 4)
Studio Β4(2-3 ατόμων)
(Φιλοξενεί: 3)
Studio C1(2-3 ατόμων)
(Φιλοξενεί: 3)
Αριθμός: 09 38 Κ12 3Κ 07 422 00