Условия на резервации

  • Потвърждение на резервацията е валидна само при получаване на депозит от 25% от общите разходи.

Забележка:

  1. Потвърждаване на наличността на определени дати, получени от "Студиа Anagnostou", резервации не се счита като потвърждение на резервацията. 
  2. Депозитът трябва да бъдат получени не по-късно от датата, определена от отдел резервация от "Studios Anagnostou".
  3. Потвърждение на направили депозит също трябва да се изпраща "Студиа Anagnostou" резервации по факс или електронна поща.

* Резервация е само потвърждават при получаване на депозит.

Възстановяванията

За анулиране на резервацията, възстановяване на депозита се дава само при следните условия.

0% такса за отмяна:

Пълно възстановяване - Когато анулирането на резервацията е направена с минимум 30-дневно предизвестие (от датата на проверката, в), се дава в отдел "Studios Anagnostou" резервация.

100% от депозита се възстановява.

Приети съобщения са или по факс или електронна поща.

50% неустойка:

А 50% опрощаване на такса се събира, ако анулиране на резервацията е направена в рамките на период от 21 дни до 30 дни от датата на регистрацията.

50% от депозита се възстановява.

Приети съобщения са или по факс или електронна поща.

100% такса за анулиране:

А 100% неустойка е заредена, когато анулирането на резервацията е направена в срок от 20 дни от датата на регистрацията.

Без възстановяване на депозита се възстановява.

Баланс на депозиране

Приключване на плащане ще бъде направено по време на пребиваването и преди заминаването.

Забележка: разходите за банкови преводи са за сметка на клиента