Начална дата Крайна дата Спане
Студио A1
(Спане: 3)
Студио A2
(Спане: 3)
Студио Β1
(Спане: 3)
Студио Β2
(Спане: 4)
Студио Β3
(Спане: 4)
Студио Β4
(Спане: 3)
Студио C1
(Спане: 3)
апартамент C2
(Спане: 5)
апартамент C3
(Спане: 5)
брой: 09 38 Κ12 3Κ 07 422 00